V povezavi s trenutno epidemiološko situacijo in na podlagi okrožnic MIZŠ ter priporočil NIJZ je v.d. ravnatelja gospod Domajnko sprejel “Varnostni protokol Mladinskega doma Maribor za šolsko leto 2021/21”.

Vsebino protokola si lahko preberete na povezavi:  Varnostni protokol 2021/22.