Zavod upravljata ravnatelj doma in Svet doma, ki zagotavljata izvajanje vzgojnega programa doma in uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti otrok, mladostnikov in staršev.

Svet zavoda
Sestava:

 • predstavniki delavcev zavoda: predsednik Rok Šoštarič, Nataša Gonza, Marko Lešnik, Mojca Pušenjak, Patricija Rutar;
 • predstavnika ustanovitelja: še nista imenovana s strani ustanovitelja;
 • predstavnik lokalne skupnosti: Darko Vrhovšek;
 • predstavniki staršev: Sanja Rabrenović, Polona Žvikart, Eva Udovč Gorjup .

Svet staršev
Svet staršev je sestavljen iz enega predstavnika iz vsake stanovanjske oz. vzgojne skupine:

 • STS 1: Melvida Mraz
 • STS 2:
 • STS 3: Dina Dugulin
 • STS 4: Miran Ramšak
 • STS 5: Boštjan Kukovec
 • STS 6: Petra Rudolf
 • STS 7: Eva Udovč Gorjup
 • STS 8: Edvard Javernik
 • STS 9: Boštjan Pal
 • STS 10: Andreja Hedžet
 • VS1: Vanja Medik
 • VS2: Barbara Tupy
 • VS3: Polona Žvikart

Predstavniki delavcev, ustanovitelja in lokalne skupnosti se volijo za štiri leta, predstavniki staršev so izvoljeni za čas, ko imajo otroka v ustanovi.