Vlada Republike Slovenije je Mladinskemu domu Maribor podelila

  • spominsko medaljo ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije in
  • spominski znak za požrtvovalnost v boju proti COVID-19 .