V začetku junija je izšla že 4. številka domskega glasila Strokovnega centra Mladinski dom Maribor – “Dom kot drugi dom” .